TETESFED Belgelendirme’ ye ulaşan “Belgelendirme Talep Formu”, İdari İşler Hizmet Birimi’ ne iletilir. İdari İşler Hizmet Birimi, talebi inceler ve belgelendirmenin talep edildiği alan ile belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Karar ile ilgili İşletme Müdürü onayı alınır. Belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse, “İdari İşler Hizmet Birimi” tarafından karar başvuru sahibine bildirilir.

Başvuru gözden geçirilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

  • TETESFED Belgelendirme Personel Belgelendirme Biriminin talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,
  • Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Belgelendirme Talep Formu” ile sunulup sunulmadığı,
  • Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin, bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)