Belgelerin geçerlilik süresi; belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve beş (5) yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren iki (2) yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.