BELGELENDİRME KARARI

Sınav Sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanlar Sınav Yapıcılar tarafından İdari İşler Hizmet Birimi’ ne sunulur. İdari İşler Hizmet Birimi, dokümanları düzenleyerek dosya halinde Karar Verici’ ye iletilir. Karar Verici dosyayı gözden geçirerek, ilgili Ulusal Yeterliliğin gerekliliklerine göre değerlendirir ve Belgelendirme Karar Formu’ nu doldurur. Aldığı kararı “Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydeder ve form ile listeyi İdari İşler Hizmet Birimi’ ne iletir. Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır.

Belge almaya hak kazanan kişiler, İdari İşler Hizmet Birimi tarafından Belge Takip Listesi’ne kaydedilir.

Adayın, Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

Adayların sınav sonuçları, İdari İşler Hizmet Görevlisi tarafından ilgililere bildirilir ve/veya www.tetesfedbelgelendirme.org resmi internet sitemizde yayınlanır.

BELGE TESLİMİ

İdari İşler Hizmet Birimi tarafından belge sahiplerine MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veya  Birim Başarı Belgesi elden veya kargo yolu ile teslim edilir.

Belgenin geçerliliği internet adresimizin 'Belge Sorgulama' bölümünden sorgulanabilir.

Belge sahipleri, sınava başlamadan önce imzalamış oldukları “FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne haber vermek zorundadır.