BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

  • Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  • Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgesinin yanlış kullanılması,

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ne iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda gazeteye vermiş olduğu kayıp ilanını bir dilekçe ile TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ne bildirmesi istenir.

Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ nin her türlü hakkı saklıdır. TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

BELGENİN İPTALİ

Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:

  • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
  • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
  • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ni eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
  • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
  • Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,
  • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Karar Verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, Belgelendirme Karar Sonuç Listesi’ne kaydedilir ve söz konusu kişi, İdari İşler Hizmet Birimi tarafından bilgilendirilir.

Durum, Belge Takip Listesine kaydedilir.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgenin geri çekilmesi kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin geri çekilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ne bildirmesi istenir.

Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.