15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 3)

15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimi’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Teorik Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak teorik sınav;

 • 15UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu zorunlu birimi için yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi kırk (40) dakikadır.
 • 15UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması zorunlu birimi için yirmi (20) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi kırk (40) dakikadır.

Yukarıda belirtilen dört (4) seçenekli çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimi’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Performansa Dayalı Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak performansa dayalı sınav;

 • 15UY0241-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu zorunlu birimi için yoktur.
 • 15UY0241-3/A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması zorunlu birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüzseksen (280) dakikadır.

 

15UY0241-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 4)

15UY0241-4 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Teorik Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak teorik sınav;

 • 15UY0241-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu zorunlu birimi için otuz (30) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi altmış (60) dakikadır.
 • 15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama seçmeli birimi için onbeş (15) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi otuz (30) dakikadır.
 • 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması seçmeli birimi için yirmibeş (25) soruluk dört (4) seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi elli (50) dakikadır.

Yukarıda belirtilen dört (4) seçenekli çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

15UY0241-4 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Performansa Dayalı Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak performansa dayalı sınav;

 • 15UY0241-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu zorunlu birimi için yoktur.
 • 15UY0241-4/B1: Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüzseksen (300) dakikadır.
 • 15UY0241-4/B2: Elektrik İç Tesisat Uygulaması seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 90 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüzseksen (300) dakikadır.

 

17UY0288-5 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 5)

17UY0288-5 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Teorik Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak teorik sınav;

 • 17UY0288-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için yirmi beş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi elli (50) dakikadır.
 • 17UY0288-5/A2 Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri zorunlu birimi için yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi kırk (40) dakikadır.
 • 17UY0288-5/B1 Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için otuz iki (32) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi altmış iki (62) dakikadır.
 • 17UY0288-5/B2 Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri seçmeli birimi için on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli, her biri eşit puan değerindedir. Aday, sınav sorularının en az % 80’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi yirmi (20) dakikadır.

Yukarıda belirtilen dört (4) seçenekli çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

17UY0288-5 Elektrik Tesisatçısı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme Performansa Dayalı Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak performansa dayalı sınav;

 • 17UY0288-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için yoktur.
 • 17UY0288-5/A2 Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri zorunlu birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüz seksen (180) dakikadır.
 • 17UY0288-5/B1 Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüz seksen (180) dakikadır.
 • 17UY0288-5/B2 Elektrik Tesisat Projelerini Hazırlama İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 80 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüz seksen (180) dakikadır.

 

17UY0287-4 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI (SEVİYE 4)

17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme – Teorik Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak teorik sınav

 • 17UY0287-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için en az % 60’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %40’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam yirmi beş (25) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’idir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’idir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 17UY0287-4/B1 Görüntü Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam yirmi (20) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 40’tır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 60’tır. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 17UY0287-4/B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam on (10) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 40’tır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 60’tır. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 17UY0287-4/B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam on (10) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 40’tır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 60’tır. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 17UY0287-4/B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam yirmi (20) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 40’tır. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 60’tır. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.

Yukarıda belirtilen dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme – Performansa Dayalı Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak performansa dayalı sınav;

 • 17UY0287-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için yoktur.
 • 17UY0287-4/B1 Görüntü Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yetmiş beş (75) dakikadır.
 • 17UY0287-4/B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yetmiş beş (75) dakikadır.
 • 17UY0287-4/B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yetmiş beş (75) dakikadır.
 • 17UY0287-4/B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yetmiş beş (75) dakikadır.

 

 

16UY0264-4 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ(SEVİYE 4)

16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme – Teorik Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak teorik sınav;

 • 16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için en az % 60’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %40’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam yirmi beş (25) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’idir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’idir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 16UY0264-4/B1 Soğutucuların Serviş İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam elli (50) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’tir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’tir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkıcıların Serviş İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam elli (50) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’tir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’tir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam elli (50) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’tir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’tir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam elli (50) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’tir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’tir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.
 • 16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri seçmeli birimi için en az % 50’ı dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve en fazla %50’ı doğru-yanlış soruların birlikte kullanıldığı toplam elli (50) sorudan oluşur. Doğru-yanlış soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en fazla % 25’tir. Dört (4) seçenekli çoktan seçmeli soruların toplam puanı, sınav sorularının toplam puanının en az % 75’tir. Aday, sınav sorularının en az % 70’ine doğru yanıt vermelidir. Sınav süresi; dört (4) seçenekli çoktan seçmeli her soru için ortalama iki (2) dakika ve doğru-yanlış her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilerek belirlenir.

Yukarıda belirtilen dört (4) seçenekli çoktan seçmeli ve doğru-yanlış sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Ulusal Yeterlilik Birimleri’nde tanımlanan Ölçme ve Değerlendirme – Performansa Dayalı Sınav bölümleri esas alınarak uygulanacak performansa dayalı sınav;

 • 16UY0264-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri zorunlu birimi için yoktur.
 • 16UY0264-4/B1 Soğutucuların Serviş İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi doksan (90) dakikadır.
 • 16UY0264-4/B2 Temizleyici ve Yıkıcıların Serviş İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi doksan (90) dakikadır.
 • 16UY0264-4/B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi yüz doksan (90) dakikadır.
 • 16UY0264-4/B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi doksan (90) dakikadır.
 • 16UY0264-4/B5 Klimaların Servis İşlemleri seçmeli birimi için Yeterlilik Biriminde ‘Beceri ve Yetkinlikler’ kontrol listesinde tanımlanan kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden en az % 70 başarı göstermesi gerekir. Sınav süresi doksan (90)  dakikadır.