1) Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

2) Adaylar, soru kitapçığının kapağında bulunan ilgili alanlara Adı, Soyadı, T.C. kimlik numarasını yazmalıdır.

3) Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa adayın sınavı geçersiz sayılır. Sayfaların eksik olup olmadığı, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı Sınav yapıcı veya Gözetmen’in ‘bakabilirsiniz/kontrol edebilirsiniz’ ifadesinden sonra aday tarafından kontrol edilmelidir. Soru kitapçığında eksik ya da basım hatası var ise değiştirilmesi için Sınav yapıcı veya Gözetmen’e başvurulmalıdır.

4) Varsa optik cevap formuna ya da soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacağı için sorumluluk adaya aittir.

5) Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

6) Adayların performansa dayalı (pratik) sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav alanında bulunmaları gerekmektedir. Sınav başlama saatinden 20 dakika sonra sınav alanına gelen aday sınava alınmaz. Adayların teorik sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra sınav salonuna gelen aday sınava alınmaz. Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 15 dakika içinde terk edemezler

7) Adaylar, Sınav Yapıcı veya Gözetmen tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

8) Sorular adaylar tarafından bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.

9) Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Adaylar, Sınav yapıcı veya Gözetmen tarafından sınav başlamadan önce mobil cihazların kapalı konuma getirilmesi konusunda uyarılır. İlgili ulusal yeterlilikte ve kuruluş prosedürlerinde aksi düzenlenmediği sürece sınavlarda adaylar tarafından aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz:

  • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,MP3, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar.
  • Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.
  • Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

10) Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak,  tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

11) Yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır.

12) Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna veya soru kitapçığı doğru seçenek işaretleme yöntemiyle işaretlenmiş olması gerekir.

13) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.

14) Adaylar sınav ile ilgili belirlenmiş tüm kurallara uymak zorundadır. Gerektiğinde, sınav görevlileri adayın oturduğu yeri değiştirebilirler. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce adayın sınav kurallarına uymasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlik bilgileri sınav görevlileri tarafından tutanak altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır.

15) Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Aşağıdaki Hallerde Adayın Sınavı Geçersiz Sayılacaktır:

  • Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girilmesi,
  • Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
  • Sınav kitapçığı, cevap kitapçığı ve ilgili teknik dokumanların teslim edilmemesi,
  • Kopya çekildiğinin Sınav Yapıcı veya Gözetmen tarafından tespit edilmesi,
  • Toplu kopya çekildiğinin tespiti,
  • Sınav evrakına zarar verilmesi,  yırtılması, görevlilere teslim edilmemesi,

Bu sebeplerin dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte katılımcılara duyurulacaktır.