Sınavların planlanması ve organizasyonu İdari İşler Hizmet Birimi tarafından yapılır. İdari İşler Hizmet Birimi tarafından hazırlanan plan, İşletme Müdürü tarafından gözden geçirilir ve onaylanır. İşletme Müdürü, sınav tarihlerine karar verir ve İdari İşler Hizmet Birimi’ ne bu tarihleri bildirir. İdari İşler Hizmet Birimi, sınav takvimini oluşturur ve internet sitesinde ilgililere ilan edilmesini sağlar.

Tüm sınavlar, İşletme Müdürü tarafından uygun görülen kontenjan sağlandığında yapılır; kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir. İşletme Müdürü onayı ile kontenjan sağlanamadığında ya da mücbir sebeplerden dolayı yapılamayan sınavlar için düzenlenecek olan sınavın tarih ve saati bir sonraki haftaya aktarılır.

Belirtilen kontenjanın dolmaması durumunda açılan sınava başvuru yapan katılımcılar bir sonraki sınava aktarılır.

İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak İdari İşler Hizmet Birimi tarafından “Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava girmeyen adayların birinci sınav hakkı kullanılmış sayılır ve sınav ücret iadesi yapılmaz. Bir yıl içerisinde ikinci sınava girme hakları mevcuttur.