TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi, katılımcı, paylaşımcı ve sosyal sorumluluk bilincini esas almış bir yönetim anlayışı ile;

  • İnsana ve topluma saygıyı, çevreye duyarlılığı ve sorumluğu, iş sağlığı ve güvenliğini çalışma ortamına ve koşullarına uygulamayı,
  • Personel belgelendirme faaliyetlerini mevzuat gerekliliklerinde yürütmeyi, yürütülen tüm iş ve işlemleri tüm taraflara objektif, tarafsız (yaş, ırk, cinsiyet vb.) , güvenilir, bağımsız ve gizlilik kuralları çerçevesinde gerçekleştirmeyi,
  • Akreditasyon kuralları ve MYK mevzuatlarına riayet ederek sistem iyileştirmelerini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Personel belgelendirme faaliyetlerinde memnuniyetlerin ölçülmesini ve yükseltilmesini sağlamayı,
  • Sektörlere daha kaliteli, güvenilir, nitelikli ve hızlı bir hizmet sunmayı, sunulan hizmet kollarına yeni değerler eklemeyi, ihtiyaç ve beklentileri somut çıktılar ile karşılamayı,
  • Gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli öğrenmeyi ve personellerine çeşitli eğitim olanaklarını sunmayı;
  • Güçlü bir iletişim, yüksek motivasyon, evrensel kuruluş değerleri ve kültürü oluşturmayı,

kapsar.