VİZYON

  • İlgili tarafların katılımıyla personel belgelendirme faaliyetlerinde sürekli, sürdürülebilir ulusal ve uluslararası büyümeyi sağlamak,
  • Sektörlerde kalitenin arttırılması ve nitelikli iş gücü temin edilmesi adına personel belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamak; belgeli iş gücü baz alınarak üretimin kalitesini, verimliliğini, katma değerini arttırmak ve yeni bir boyut kazandırmak,
  • Ulusal ve uluslararası geçerli belge ile işgücünün serbest dolaşımını sağlamak ve ülkemizi uluslararası rekabette üst seviyeye taşıyarak belirleyici olmak,
  • Süreç odaklı entegre kalite yönetim sistemimiz ile teknolojiyi yakından takip ederek, sürekli iyileştirmeler ile sektörlere yeni hizmetler sunarak lider olmak.
  • TS EN ISO/IEC 17024, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz tüm yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmak.

 

MİSYON

  • Çalışan ve çalışmak isteyenin iş güvencesini birincil görevi kabul eder. Çalışanların meslekî, idari, ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korur, geliştirir.
  • Sektörlerde kalıcılığı ve yenilikçiliği hedefler, mesleki sorumluluk taşır.
  • Bilimsel, teknolojik verileri, ulusal ve uluslar arası standartları, yeterlilik ve akreditasyon kurallarını baz alarak, teknik uzman kadrosuyla çalışan ve müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetlerini gerçekleştirir.
  • Sektörel gelişmeleri takip ederek ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, kuruluşlarla işbirliği yapar.