1.    İdari Faaliyetler
1.1. Proje Ofisinin ve Ekibinin Oluşturulması
1.2. "Yeterlilik Geliştirme Komisyonun" oluşturulması ve Komisyon Toplantılarının gerçekleştirilmesi
      
2.    Teknik Faaliyetler
2.1. Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması
2.2. Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması

 

3.    Belgelendirme Faaliyetleri
3.1. Soru Bankalarının Hazırlanması
3.2. Voc-Test Merkezinin Kalite Yönetim Sisteminin Oluşturulması
3.3. Voc-Test Merkezinin Kurulması, Akreditasyonu ve Yetkilendirilmesi
3.4. VOC-TEST Merkezinin İşletilmesi  

4.    Görünürlük Faaliyetleri
4.1. Basın Toplantısı ve Resepsiyon İle Kapanış Toplantısı
4.2. WEB Sitesi
4.3. Tanıtım Broşürü ve Afiş
4.4. Proje Tanıtım Materyalleri