1.    İDARİ FAALİYETLER

1.1. Proje ofisi Ankara'da oluşturuldu.3 kişiden oluşan proje ekibi (Proje Koordinatörü, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Proje Sekreteri) istihdam edildi.

1.2. Yeterlilik Geliştirme Komisyonu oluşturuldu ve proje süresi boyunca faaliyetlerin yürütümünde bir fiil aktif görev alındı. Komisyon üyelerinin kapasitelerini Ulusal Meslek Standardı, Ulusal Yeterlilik, sınav ve belgelendirme konularında artırmak üzere eğitimler gerçekleştirildi.

2.    TEKNİK FAALİYETLER

2.1. Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5), Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standartları; MEB çıraklık, kalfalık, ustalık seviyeleri, lise ve önlisans eğitim-öğretim müfredat programlarının içerikleri, uluslararası standartlar incelenip sektör analizleri kapsamında iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilerek sektörde bire bir çalışan kişilerin görev, işlem ve başarım ölçütlerinin analizleri sonucunda başarılı bir şekilde hazırlandı; 07.09.2016 tarih ve 2016/64 sayılı karar ile MYK Yönetim Kurulu’ndan da onaylanarak 25.10.2016 tarih ve 29868 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

2.2. Bobinajcı (Seviye 4), Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4), Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) ve Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikleri; Ulusal Meslek Standartları esas alınarak sektörde bire bir çalışan kişilerin yetkinlikleri, ölçme ve değerlendirme analizleri ile yapılan teorik ve performansa dayalı pilot uygulama sınavlarının çıktıları kapsamında başarı ile bir şekilde hazırlandı; 07.09.2016 tarih ve 2016/64 sayılı karar ile Bobinajcı (Seviye 4) ve Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4) 08.02.2017 tarih ve 2017/14 sayılı karar ile Elektrik Tesisatçısı (Seviye 5) ve Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu’ndan onaylanarak yayınlandı.

3.    BELGELENDİRME FAALİYETLERİ

3.1 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3-4-5), Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4), Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) meslek alanlarımıza ait Ulusal Yeterlilikler için 14 farklı Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında her bir birim için 3’er adet ayrı gruplarda (kolay – orta – zor) soru bankaları hazırlanarak, değerlendirildi ve onaylandı. Sınav Yazılımına tüm soru bankalarının (Teorik Soru Sayısı= 1792 Adet, Performansa Dayalı Soru Sayısı= 109 Adet) girişleri yapıldı. Sınav ve belgelendirme süreçlerinde kullanılacak olan sınav yazılımının tüm modülleri (Aday başvurusu, sınav süreçleri, belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, belge iptali, itiraz-şikayet, aday - değerlendirici - idari personel, UMS, UY, soru bankaları modülleri, vb.) tanımlandı ve geliştirildi.

3.2 TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standartlarına göre Kalite Yönetim Sistemine ilişkin Kalite El Kitabı, Prosedür El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Talimatlar, Formlar, Listeler, Planlar vb. dokümantasyon kurulumu gerçekleştirildi ve 05/01/2017 tarihinde onaylanarak ilk yayın olarak yayınlandı.

3.3 TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi (Voc-Test Merkezimiz); Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 30/12/2016 tarihinde tescil edildi, 04/01/2017 tarih ve 9234 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanarak kuruldu. 14 farklı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin teorik ve performansa dayalı sınavlarının yapılabilmesi için bağımsız bir bina içerisinde 2 ayrı katta yaklaşık 500 m² ’lik alanın projelendirilmesi ve tadilat işlemleri tamamlandı. Saha ve ekipman uygunluk (İş sağlığı ve güvenliği, teknik) kriterleri belirlenerek teorik ve performansa dayalı tüm sınav malzemelerinin satın alınması ve yerleştirilmesi eksiksiz olarak tamamlandı.

MYK Yetkilendirme Ön Başvuru için MYK doküman/belgeleri hazırlanarak MYK Portalı’na yüklendi; 14/04/2017 tarihinde MYK ile MYK Yetkilendirme Ön Sözleşmesi imzalanarak yetki alındı.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi olarak (TS) EN ISO/IEC 17024:2012’e uygun personel belgelendirme kuruluşu olmak için akreditasyon başvurusunun zorunlu doküman/evrakları hazırlanarak 20/04/2017 tarihinde TÜRKAK’a başvuru yapıldı. TÜRKAK tarafından 15-16-17/08/2017 tarihlerinde Yerinde Denetim gerçekleştirildi. Etkin ve efektif olarak gerçekleştirilen denetimin akabinde TÜRKAK tarafından Akreditasyon Sertifikamız ve Kapsamı 05/10/2017 tarihinde TÜRKAK Yönetim Kurulu’nun oluru yayınlandı ve ve AB-0182-P kodu ile akredite edildi.

MYK'nın doküman/belgeleri hazırlanarak 04/10/2017 tarihinde MYK’ya yetkilendirme tam başvuru yapıldı; 18-19/10/2017 tarihinde profesyonel olarak gerçekleştirilen MYK Yetkilendirme Denetimi akabinde  22/11/2017 tarihinde MYK Yönetim Kurulu’nun oluru ve 10-12/01/2018 tarihinde YB-0123 kodu ile yetkilendirildi.

4.    GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ

4.1 Basın Toplantısı ve Resepsiyon organizasyonu; 29 Nisan 2017 tarihinde ilgili tarafların katılımı (Elektrik ve Elektronik hedef gruplarının yani sektör temsilcileri, proje işbirliği protokolü imzalanan kuruluşlar ve ilgili diğer kurumlar) ile Safran Thermal Resort Sandıklı Hotel Afyon’da etkin ve verimli gerçekleştirildi.

Projenin idari, teknik, belgelendirme ve görünürlük faaliyet çıktılarının, proje sürdürülebilirliğinin, çarpan etkisinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla tüm tarafların katıldığı, protokolün ve projenin hedef grupları katılımcılarının yüksek olduğu, basının yer aldığı efektif bir platform oluşturularak 29 Kasım 2017 tarihinde The Green Park Hotel’de 209 katılımcı ile Kapanış Toplantısı etkin ve verimli gerçekleştirildi. Toplantı bitiminde, katılımcılar TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Sınav Merkezimize götürülerek Sınav Merkezimizin açılışı, teknik tanıtım ve takdimi gerçekleştirildi.

4.2 Projenin idari, teknik, belgelendirme ve görünürlük faaliyet çıktılarının ilgili taraflara tanıtımı ve bilgilendirilmesi, projenin sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması amacıyla projenin web sayfası (www.tetesfedbelgelendirme.org) kuruldu. Web sayfasından düzenli olarak paylaşımlar, haberler, duyurular ve bilgilendirmeler yayınlanmaktadır.

4.3 Projenin görünürlüğünün, farkındalığının ve çarpan etkisinin arttırılması amacıyla amacıyla 2787 adet tanıtım broşürü ve 5175 adet afiş bastırılarak dağıtımları yapıldı. Proje faaliyetleri boyunca kullanıldı.

4.4 Projenin görünürlüğünün, farkındalığının ve çarpan etkisinin arttırılması amacıyla 1037 adet kalem, 2287 adet dosya ve 2287 adet bloknotlar bastırılarak dağıtımları yapıldı. Proje faaliyetleri boyunca kullanıldı.