Genel Amaçlar: Esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak amacıyla Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine uyumlu mesleklerin Ulusal yeterliliklerini hazırlamak yoluyla esnaf ve sanatkarları niteliklerini belgelemek.

       Özel amaçlar: Elektrik, Elektronik sektörü ve Elektrik-Elektronik Ürün ve Teçhizatın Montaj, Kurulum, Bakım ve Onarım alt sektöründeki çok tehlikeli meslekler kapsamına giren Elektrik Tesisatçısı Seviye 5, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4 mesleklerinde Ulusal Meslek Standartları ve Elektrik Tesisatçısı Seviye 5, Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Seviye 4, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4 ve Bobinajcı Seviye 4 mesleklerinde Ulusal Yeterlilikleri hazırlamak ve VOC-TEST Merkezi kurmak yoluyla 4. Seviye MYK belgesi vermek.

Projenin özel amaçları arasında yer alan 4. Seviye MYK belgesine ek olarak iyi uygulama niteliğinde 3. ve 5. Seviye MYK belgesinin verilebilmesi de sağlanmıştır.