GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

TETESFED, ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim farklılıklarının sektörde çalışanlar arasındaki meslek tanımlarında meydana gelen anlam kargaşasının sona ermesini, mesleklerin başarı ile yorumlanabilmesini ve gerçekleştirilebilmesini; alanında uzman, bilinçli, yaratıcı, bilişsel, duyuşsal ve uygulama becerisi gelişmiş, öz değerlendirmeye sahip kendini geliştiren bireyleri topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

 

Bu hedef doğrultusunda, elektrik ve elektronik sektöründe Ulusal Meslek Standartları’nın ve Ulusal Yeterlilikler’in hazırlanmasını temel alarak; standart ve yeterliliklerin hazırlanmasına ilişkin yetkilendirilmiş kuruluş olarak MYK’ya başvuruda bulunmuştur. MYK tarafından, 24/05/2016 tarihinde başvuru onaylanmış; Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. TETESFED tarafından yürütülen Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi kapsamında 2 meslek dalı için Ulusal Meslek Standardı, 4 meslek dalı için Ulusal Yeterlilik hazırlama konusunda MYK tarafından yetkilendirilmiştir.

 

Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında yer alan 4 meslek dalına ait Taslak Meslek Standartları ve Taslak Yeterlilikleri, 16/06/2016 tarihinde Taslak Meslek Standardı ve Taslak Yeterlilik hazırlama sürecinin gereği olarak 1 (bir)  ay görüşe sunulmuştur.