İŞ BİRLİĞİ HK.

MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması ile ilgili 2018/1 sayılı Genelgenin Genel Hükümler (A) başlıklı 4. Maddesinde: SayılıTek Nokta Başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, vakıf, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile bunların oluşturdukları birlik, federasyon ve konfederasyonlar ile Kurum tarafından izin verilen diğer sivil toplum kuruluşlarından ibarettir.

Bu bağlamda, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi  ile Sendika/Federasyon Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu arasında bir protokol imzalanmıştır.

Bu çerçevede; Federasyon Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu  aşağıdaki yeterliklerle ilgili üçüncü kişi veya kuruluşlar; çerçevesinde tek nokta başvurusu yapabilecektir.Bu doğrultuda Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu iş birliği projesi kapsamında siz değerli Elektrik Tesisatçısı Seviye ( 3-4-5 ), Elektronik ve Elektrikli Ürünler Serviscisi (Seviye 4) ve Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) ,ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmaları için sınav ücretinin tamamını karşılama kararı almıştır. Böylece ilgili Ulusal Yeterliliklere herhangi bir ücret ödemeden sınavlara girme ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ve kimlik kartı sahibi olma olanağına kavuşacaktır.

Yukarıdaki yeterliliklerde başvuru yapan ve sınavda başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır.

Başvuru Herkese Açıktır!

Müracaat: 0312 229 92 39

bilgi@tetesfedbelgelendirme.org