TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi bünyesinde 05/01/2017 tarihinde kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi tarafından gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetleri TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı gereklerine göre yürütülmektedir.

Personel belgelendirme faaliyetlerinin şartlara uygun verilebilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli teknik ve idari altyapı oluşturulmuş ve sürdürülmektedir.

TETESFED Belgelendirme kalite El Kitabı ve bağlantılı diğer sistem dokümanları(Prosedür El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Plan, Liste ve Formlar), TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Personel Belgelendirme Hizmetleri ile ilgili olarak adaylar için her türlü düzenlemelerin esaslarını ve bu düzenlemeleri yürütmek üzere oluşturulan organizasyon yapısını ve işleyişi kapsar. Bu esaslar aşağıdaki konulardan oluşur:

 • Belgelendirme Programının Oluşturulması,
 • Başvuruların Alınması,
 • Başvuruların Değerlendirilmesi,
 • Sınav Programının Oluşturulması ve Duyurulması,
 • Sınavın Gerçekleştirilmesi,
 • Adayın Değerlendirilmesi,
 • Belgelendirme Kararının Verilmesi,
 • Belgenin Verilmesi,
 • Belgenin Kullanımı,
 • Belge Geçerliliği ve Yeniden Belgelendirme,
 • Tarafların Mali Yükümlülükleri,
 • Gözetim Değerlendirmeleri,
 • Belgenin Askıya Alınması veya İptali,
 • Şikâyet ve İtirazların Değerlendirilmesi.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi personel belgelendirme kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Elektrik Tesisatçısı-Seviye 3
 • Elektrik Tesisatçısı-Seviye 4
 • Elektrik Tesisatçısı-Seviye 5
 • Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı-Seviye 4
 • Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi-Seviye 4

Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar aşağıdaki gibidir:

 • TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi-Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar
 • TS EN ISO /IEC 17000 Uygunluk değerlendirmesi-Terimler, tarifler ve genel prensipler
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • Belgelendirme Hizmeti Sunulan alanlarla ilgili MYK Ulusal Meslek Standartları
 • Belgelendirme Hizmeti Sunulan alanlarla ilgili MYK Ulusal Yeterlilikler