GENEL BİLGİLENDİRME

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi, uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyetlerini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylandığını göstermek amacıyla TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmasına ilişkin kuralların belirlendiği ‘R10.06 “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar’a uygun olarak yürütür.

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi, sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak faaliyetlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasını kullanma usul ve esaslarının belirlendiği ‘Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak yürütülür.

Belgeli personel, MYK ve TÜRKAK’ın yayınlamış olduğu logo ve belge kullanımı ile ilgili mevzuatlarına uymakla yükümlüdür.

LOGO KULLANIMI

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logo kullanım şartları aşağıda belirtildiği gibidir. Adaylar imzalamış oldukları FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi'nin yazılı izni olmadan;

- Belgeli personel,

- Belgeli personelin çalıştığı firmalar,

- Diğer kurum ve kuruluşlar,

tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

 • Belgeli personel, Logo kullanım şartlarına uymadığı takdirde belgenin kullanımı askıya alınır ve belgeli personelden düzeltici faaliyet gerçekleştirmesi talep edilir. Düzeltici faaliyete rağmen şartlara uymamaya devam etmesi halinde belgesi iptal edilir.
 • Belgeli personelin çalıştığı firmalar, diğer kurum ve kuruluşlar, Logo kullanım şartlarına uymadığı takdirde yasal ve idari hukuki işlem başlatılır.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, belgeli personel tarafından sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında Logo kullanılamaz. Kullanıldığı her alanda hizmete ait olmadığı, hizmetin sunulması sırasında çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, belgeli personelin veya çalıştığı firmanın basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım kataloglarında, faaliyet raporlarında ve fuar vb. tanıtım stantlarında kullanılabilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi'nin desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde kullanılabilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, elektriği simgelen şimşek (kırmızı renk) ile elektriksel değerlerin ölçü aletleri tarafından ölçülmesini sağlayan prob uçlarının (siyah renk) birleştiği şekillerde beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logo boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla yeniden boyutlandırılabilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, basılı veya elektronik ortamda kuruluşun logosundan büyük olmamak ve ön plana çıkmamak koşuluyla kullanılabilir.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, başka bir Logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, taşıtların üzerinde kullanılamaz.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, ürün üzerinde kullanılamaz.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu, herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.
 • Belge üzerindeki TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logosu hiçbir şekilde tek başına kullanılamaz.
 • Belgeli personel, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Bu hükümler kapsamında, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’nin Logolarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.
 • Belgeli personelin, belge süresinin sona ermesi veya belgesinin askıya alınması/iptal edilmesi durumlarında, belgeli personel Logo kullanımını durdurmalıdır.
 • TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Logo kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi bu kurallara uymayan, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ nin haklarını ihlal eden veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal ve idari hukuki işlem hakkını saklı tutar.

 

BELGE KULLANIMI

TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belge kullanım şartları bu talimatta belirtildiği gibidir. Adaylar imzalamış oldukları FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

     Belge kullanımına ait kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Belgeli personel, bu talimattaki belge kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır/iptal edilir.
 • Belgeli personel, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi tarafından verilen belgeyi, sadece belge kapsamındaki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında belgeyi kullanılamaz.
 • Belge, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedür ve proseslerine uyulduğu ve belgenin geçerli olduğu sürece, belgeli kişi, belgenin kullanım hakkına sahiptir. Belgeli kişi, belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 • Belge, askı süresince düzeltici faaliyetler gerçekleştirilene kadar geçersizdir. Gerekmesi durumunda, TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi askı süreci ile ilgili bilgiyi web sayfasında ilan edebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Belgeli kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgeli personel, belgesini TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak, belgeli personel belgesini TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde kullanamaz.
 • Belgeli personel, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması durumunda belgenin kullanımına son verilerek, belgenin yenilenmesi için TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belge ve eklerinin kullanımına son verilmelidir.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge ve eklerinin kullanımı sonlanacaktır. Belge, belgeli personel tarafından 15 (on beş) gün içerisinde TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne teslim edilmelidir.
 • Belgeli personel, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış gazete kayıp ilanını bir dilekçe ile TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ ne bildirmelidir.
 • Belgenin orijinal nüshası, belgeli personelin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla fotokopisi çekilebilir fakat aslı yerine geçmez.
 • Belge, belgeli personel tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla, dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.