1. Sınav ücretlendirmesi nasıl oluyor?

- Sınavlarla ilgili ücretlendirmeler için ana sayfada yer alan ücret politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.

2. Sınava girmek ve belge almak için ücret ödeniyor mu?

- Sınavlara girebilmek için sınav öncesinde sınav ücretini yatırmanız ve banka dekontunu göndermeniz gerekmektedir.

- Ayrıca, sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin belge masraf karşılığını da ödemesi gerekmektedir.

3. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri geri iade edilmek üzere fondan karşılanacak mı?

- Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

4. Sınavlarda başarısız olursam ne oluyor? Yeniden sınava girmek için sınav ücreti ödemem gerekiyor mu?

- Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara katılabilirler. 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

5. Hangi seviyeden sınava girmeliyim?

- Hangi seviyeden sınava gireceğinize karar vermek için; ana sayfada yer alan ‘Mesleki Yeterlilik Sistemi’ nin altında yer alan ‘Ulusal Yeterlilikler’ bölümünden ilgili Ulusal Yeterliliği inceleyerek seviyenize karar verebilirsiniz.

6.  Sınava girmek için herhangi bir diploma veya belge isteniyor mu?

- Sınavlara girmek için herhangi bir eğitim-öğretim diploması, ustalık, kalfalık vb. belge istenmemektedir.

7.  Sınavlara girmeden önce eğitim veriliyor mu?

- Hayır, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları adayları eğitime tabi tutmaksızın doğrudan sınavlara almaktadır.

8. Belgenin geçerlilik süresi var mı?

- Belge vermeye yetkili olduğumuz meslek alanlarımızın tümünde belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

9. Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

- Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. Kişi kendisini geliştirerek ya da hâlihazırda sahip olduğu diğer alan(lar)da bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlayarak, yatay ve dikey geçişlerle farklı ulusal yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

10. Belgenin Askıya Alınması ve İptali Hangi Şartlarda Olur?

- Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi belgesinin yanlış kullanılması,

- Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:

Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi’ni eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

11. Belgenin İptali veya Askıya Alınması Durumunda Ne Yapmalıyım?

- Belge askıya alınır veya iptal edilirse belgenin tarafımıza 15 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

MESLEK ALANLARIMIZ ZORUNLULUK KAPSAMINA GİRDİĞİ TAKDİRDE

1. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ne kadar süremiz var?

- Belgesi olmadan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.

2. Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde belge almazsam ne olur?

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 548 TL idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

3. Belge almak isteyenlere teşvik var mı?

- Belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

4. Teşvikten yararlanırsam sınav ücreti ne zaman iade ediliyor?

- Kişinin teşvikten yararlanma talebinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından MYK’ye bildirildiği tarihi takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında sınav ücretleri iade edilmektedir.

5. Teşvikten yararlanmak için neler yapmak gerekiyor?

- Teşvikten yararlanmak isteyen kişiler, kuruluşumuza sınav başvurusu yaparken teşvikten yararlanmak istediklerini bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir. Sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden belge masraf karşılığı talep edilmemektedir.

6. Sınav ücretini işverenim ödeyebilir mi ve geri ödeme işverenime yapılabilir mi?

- 10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar (işverenler) tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıp teşvikten yararlanma hakkı elde etmiş kişilerin sınav ücretleri, ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.