Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi) aşağıda belirtilen Ulusal Yeterlilikler kapsamında, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardı doğrultusunda yetkilendirilmiştir.

09/04/2021 tarih ve 38 Karar Sıra No’lu Sınav ve Belgelendirme Ücret Politikası Revizyonu konulu karar kapsamında; aşağıda belirtilen iş ve işlemler esas alınarak sınav ve belgelendirme ücret politikasının değiştirilmesine TETESFED Belgelendirme İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNCEL ÜCRET POLİTİKASI:

Sınav Ücretlerinin Yatırılması Gereken Hesap: Türkiye Halk Bankası Demirtepe Şubesi IBAN No: TR25 0001 2009 3890 0012 0000 07

Belge masraf karşılığı (Belge ücreti): 200,00 TL (Teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara verilecek yeni belgelerde alınacak ücrettir.) 

Yabancı Dilde İkinci Belge Basımı ; 100,00 TL (Teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara verilecek yeni belgelerde alınacak ücrettir.) 

Belge Geçerlilik Süresi İçerisinde İkinci kez Belge Basımı (Kayıp, Yıpranma, Kişisel Bilgilerde Değişiklik vb.) ; 100,00 TL

Belge Geçerlilik Süresi Sonunda Belge Yenilemede Belge Basımı (Sınavlı ya da Sınavsız Belge Yenileme) ; 100,00 TL

Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: Belge masraf karşılığı ve gireceği sınav(ların) ücreti

Sınav ücretlerinin yatırılıp, sınava girmekten vazgeçen adayların sınav ücretleri geri iade edilecektir.

Sınav ücretlerine KDV dâhildir, Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde tebliğ tarihinden itibaren düzenlenen sınavlara katılan ve başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ve her yıl güncellenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında belirlenmiştir.

Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilecektir.

Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.

15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 3)

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav Ücreti

Performansa Dayalı Sınav Ücreti

Birimin Toplam Sınav Ücreti

1

15UY0241-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

100,00 TL

-

100,00 TL

2

15UY0241-3 / A2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

100,00 TL

960,00 TL

1,160,00 TL

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1,160,00TL

 

 

15UY0241-4 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 4)

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav Ücreti

Performansa Dayalı Sınav Ücreti

Birimin Toplam Sınav Ücreti

1

15UY0241-4 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Sürelerinin Organizasyonu

100,00 TL

-

100,00 TL

2

15UY0241-4 / B1 Elektrik İç Tesisat Projesi Hazırlama

100,00 TL

1000,00 TL

1,200,00 TL

3

15UY0241-4 / B2 Elektrik İç Tesisat Uygulaması

100,00 TL

1000,00 TL

1,200,00 TL

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1,200,00 TL

 

 

17UY0288-5 ELEKTRİK TESİSATÇISI (SEVİYE 5)

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav Ücreti

Performansa Dayalı Sınav Ücreti

Birimin Toplam Sınav Ücreti

1

17UY0288-5 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

100,00 TL

-

100,00 TL

2

17UY0288-5 / A2 Elektrik Yapı Tesisatı Denetim İşlemleri

100,00 TL

740,00 TL

1,780,00 TL

3

17UY0288-5 / B1 Elektrik Tesisatı Döşeme, Fonksiyonelliğini Sağlama, Bakım ve Onarım İşlemleri

100,00 TL

740,00 TL

1,780,00 TL

4

17UY0288-5 / B2 Elektrik Tesisatı Projelerini Hazırlama İşlemleri

100,00 TL

740,00 TL

1,780,00 TL

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1.780,00 TL

 

 

16UY0264-4 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ (SEVİYE 4)

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav Ücreti

Performansa Dayalı Sınav Ücreti

Birimin Toplam Sınav Ücreti

1

16UY0264-4 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın ve Acil Durum Kuralları, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

100,00 TL

-

100,00 TL

2

16UY0264-4 / B1 Soğutucuların Servis İşlemleri

100,00 TL

650,00 TL

850,00 TL

3

16UY0264-4 / B2 Temizleyici ve Yıkayıcıların Servis İşlemleri

100,00 TL

650,00 TL

850,00 TL

4

16UY0264-4 / B3 Isıtıcı ve Pişiricilerin Servis İşlemleri

100,00 TL

650,00 TL

850,00 TL

5

16UY0264-4 / B4 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Cihazlarının Servis İşlemleri

100,00 TL

650,00 TL

850,00 TL

6

16UY0264-4 / B5 Klimaların Servis İşlemleri

100,00 TL

650,00 TL

850,00 TL

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 850,00 TL

 

 

17UY0287-4 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI (SEVİYE 4)

#

Ulusal Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav Ücreti

Performansa Dayalı Sınav Ücreti

Birimin Toplam Sınav Ücreti

1

17UY0287-4 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetimi, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

100,00 TL

-

100,00 TL

2

17UY0287-4 / B1 Görüntü Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri

100,00 TL

820,00 TL

1,020,00 TL

3

17UY0287-4 / B2 Uydu Sistemlerinin Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri

100,00 TL

820,00 TL

1,020,00 TL

4

17UY0287-4 / B3 Ses Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

100,00 TL

820,00 TL

1,020,00 TL

5

17UY0287-4 / B4 Işıklandırma Sistemlerinin Kurulum, Söküm, Bakım ve Onarım İşlemleri

100,00 TL

820,00 TL

1,020,00 TL

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1,020,00 TL